Назва статті Визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері
Автори

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7072-0589 artem1191@gmail.com

 

адвокатеса (Дніпро, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6921-7182 jurist24.7@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [262-275]
Анотація

Нині у нашій державі відбувається приведення системи публічних закупівель до європейських стандартів. Зокрема, 19 квітня 2020 р. набула чинності нова редакція Закону України “Про публічні закупівлі”. Зміни відбуваються з метою адаптації вітчизняного законодавства до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підвищення рівня конкуренції у сфері публічних закупівель та сприяння прозорості використання бюджетних коштів. Від дієвості роботи системи публічних закупівель залежить загальна успішність функціонування державного сектору. Під ефективністю у цьому контексті слід розуміти економію бюджетних коштів при забезпеченні високої якості продукції, товарів, робіт і послуг, що закуповуються. Також публічні закупівліє важливим інструментом впливу на економічні та соціальні процеси. Однак, незважаючи на зміни, що відбуваються у законодавстві, у сфері публічних закупівель залишаються проблемні аспекти, серед яких варто виділити питання визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері.

Метою статті є визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері та надання рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.

У процесі дослідження з’ясовано, що перешкодою до ефективного вирішення спорів є заплутаність і невизначеність предметної підсудності при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері. Несформована стала практика Верховним Судом із цього питання не дає змоги судам першої та апеляційної інстанцій дійти однакових висновків щодо визначення предметної юрисдикції.

Проаналізувавши правову природу рішень Антимонопольного комітету України, робиться висновок про необхідность розгляду справ щодо їх оскарження адміністративними судами, оскільки такі рішення нічим не відрізняються від рішень інших суб’єктів владних повноважень. Узагальнюючи наявні погляди вчених і проаналізовану судову практику, пропонуються зміни до чинного законодавства, а саме до ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, у якій доцільно закрі пити компетенцію адміністративних судів розглядати справи стосовно договорів про публічні закупівлі.

 

Ключові слова публічні закупівлі; судова юрисдикція; предметна юрисдикція; інстанційна юрисдикція; територіальна юрисдикція (підсудність)
References

Bibliography

Authored books

  1. Kharytonova O, Hospodarske protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Economic Procedural Law of Ukraine: Textbook] (Istyna 2008) (in Ukrainian).

Journal articles

2. Kolomoiets T, ‘Rozmezhuvannia yurysdyktsiinykh povnovazhen mizh administratyvnymy ta hospodarskymy sudamy: okremi problemni pytannia sohodennia’ [‘Differentiation of Jurisdictional Powers between Administrative and Economic Courts: Some Challenges of Our Time’] (2009) 1 Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky 69–78 (in Ukrainian).

3. Kuibida R, ‘Spetsializatsiia, terytorialnist ta instantsiinist v orhanizatsii systemy sudiv Ukrainy’ [‘Specialization, Territoriality and Court Levels in the Arrangement of Ukraine’s Court System’] (2005) 9 Biul. M-va yustytsii Ukrainy 82–91 (in Ukrainian).

4. Osadchyi A, ‘Instytut pidsudnosti v administratyvnomu sudochynstvi’ [‘Institution of Court Jurisdiction in the Administrative Court Procedure’] (2007) 35 Aktualni problemy derzhavy i prava 90–4 (in Ukrainian).

5. Snidevych O, ‘Problemy rozmezhuvannia yurysdyktsii’ [‘Problems in Differentiation of Jurisdictions’] (2012) 2 Visnyk Vyshchoi rady yustytsii 41–53 (in Ukrainian).

6. Tsurkan M, ‘Problemy vyznachennia yurysdyktsii sprav za uchastiu orhaniv Antymonopolnoho komitetu’ [‘Problems in Determining the Jurisdiction of Cases Involving the Antimonopoly Committee Bodies’] (2012) 93 Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky 10–4 (in Ukrainian).

7. Viktorchuk M, ‘Rozmezhuvannia yurysdyktsii administratyvnykh i hospodarskykh sudiv v Ukraini’ [‘Differentiation of Jurisdiction of Administrative and Economic Courts in Ukraine’] (2016) 3 Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuraturyUkrainy 49–57 (in Ukrainian).

 

Theses

8. Ilkov V, ‘Dzherela prava v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy’ [‘Sources of Law in the Administrative Court Procedure of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

 9. Serdiuk V, ‘Iurysdyktsiia sudiv Ukrainy’ [‘Jurisdiction of the Courts of Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, 2003) (in Ukrainian).

 

Websites

10. Bevzenko V, ‘Chomu ne mozhna zvernutysia do adminsudu lyshe tomu, shcho ne spodobalosia rishennia vlady?’ [‘Why I May Not Go to an Administrative Court Just Because I Didn’t Like a Public Authority’s Decision?’] (Rakurs, 25.01.2020) <https://racurs.ua/b64-chomu-ne-mojna-zvernutisya-do-adminsudu-lishe-tomu-schonespodobalosya-rishennya-vladi.html> (accessed: 14.06.2020) (in Ukrainian).