Назва статті Питання факту та права: фундаментальне і прикладне розмежування обставин справи, їх юридичної кваліфікації і застосування права
Автори

кандидат юридичних наук, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8931-0413 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/M-3878-2016 k.pilkov@supreme.court.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [144-194]
Анотація

Категорії питання права і питання факту, які з доктрини правових систем загального права увійшли у процесуальне законодавство України та закріплюються у теорії правозастосування поряд із традиційно вживаними поняттями фактичних обставин, юридичної кваліфікації та застосування норми права. Водночас критерії розмежування цих питань, яке має фундаментальне значення для теорії правозастосування і судової практики, залишаються нечіткими. Так само й природа окремих питань, які суди вирішують, розглядаючи справи, зокрема природа судового розсуду, застосування оціночних категорій у юридичній кваліфікації, встановлення змісту норми іноземного права тощо, не є чітко окресленою в контексті віднесення їх до питань права чи факту, а отже, й невизначеними залишаються межі втручання у вирішення цих питань судів, які переглядають судові рішення.

 Метою статті є аналіз підходів до розмежування питань права і факту у судовому правозастосуванні та висунення за результатами цього аналізу задовільних критеріїв розмежування, а також спроба віднесення за допомогою цих критеріїв до питань права чи факту тих питань у правозастосуванні, природа яких досі визнавалася змішаною.

У статті досліджено витоки поділу питань правозастосування на питання факту та права у традиції загального права і деякі підходи, властиві для континентальних систем. Окреслено функціональний підхід до їх розмежування за критерієм того, який суб’єкт – суддя чи присяжні – вирішує те чи інше питання, а також який стандарт перегляду рішення у цих питаннях застосовують вищі суди. Вказано на незадовільність цих критеріїв як таких, що мають скоріше похідний, а то й логічно замкнений на самих собі характер. Запропоновано підходити до розмежування за формально-логічним критерієм, за яким відповіді на питання права становить знання про історичні факти, яке має імовірний характер і приймається як істинне внаслідок прийняття індуктивного умовиводу, одержаного з імовірністю, яка задовольняє прийнятий судом стандарт доведення, а відповіді на питання права формулюються на основі знання судом права, яке неспростовно презюмується, не має імовірнісного характеру і виступає у категоріях формальної логіки більшим засновком у дедуктивному умовиводі, де іншим засновком є відповідь на питання факту, якщо йдеться про застосування права у вузькому сенсі, або відповідь на питання права, якщо йдеться про тлумачення норми права.

У статті розкрито, як зовні одне й те саме питання може бути питанням факту або питанням права, залежно від того, чи має місце у відповіді на нього врахування норми права. Обґрунтовано концепцію стадійності у судовому правозастосуванні: від твердження про факти, через встановлення правової природи стверджуваних відносин й окреслення належних доказів існування обставин справи, до встановлення цих обставин за допомогою доказів, кінцевої юридичної кваліфікації встановлених обставин і застосування наслідків, передбачених нормами права, які підлягають застосуванню. Викладено підхід до формулювання правового висновку у судовому рішенні. Також у статті зроблено спробу кваліфікувати так звані змішані питання судового розсуду, застосування оціночних категорій, встановлення змісту норми іноземного права та тлумачення договору у категоріях питань права і факту.

 

Ключові слова питання факту; питання права; преюдиція; правовий висновок; правозастосування; розсуд суду; фактичні обставини; юридична кваліфікація
References

Bibliography

Authored books

1. Holland J and Webb J, Learning Legal Rules. A Students’ Guide to Legal Method and Reasoning (8th edn, Oxford University Press 2013) (in English).

2. Bocharov D, Pravozastosovcha diialnist: poniattia, funktsii ta formy: Problemni lektsii [Application of Law: Definition, Functions and Forms. Lectures on Problem Topics] (AMSU 2006) (in Ukrainian).

3. Pil’kov K, Dokazatel’stva i dokazyvanie v mezhdunarodnom kommercheskom arbitrazhe [Evidence and Proof in International Commercial Arbitration] (Osvita Ukrainy 2016) (in Russian). 4. Shtefan M, Tsyvilnyi protses: pidruchnyk [Civil Proceedings: Handbook] (In Yure 1997) (in Ukrainian).

5. Skakun O, Teoriia prava i derzhavy: pidruchnyk [Theory of Law and State: Handbook] (2nd edn, Alerta 2010) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

6. Documents of the Consultative Council of European Judges. Dokumenty Konsultatyvnoi rady yevropeiskykh suddiv (Kavakin A uporiad, In Yure 2017) (in English and Ukrainian).

7. Schauer M and Verschraegen B (eds), General Reports of the XIXth Congress of the International Academy of Comparative Law (Springer 2017) (in English).

8. Bergel J-L, Obshhaja teorija prava [General Theory of Law] (Danilenko V red, Izdatel’skij dom Notabene 2000) (in Russian).

9. Mejer G, Voprosy fakta i prava na sude prisjazhnyh, v osobennosti o postanovke voprosov prisjazhnym [Qurstions of Fact and Law on the Jury Trial, in Particular on Raising Questions Before Jurors] (Tagancev N translator, Izdanie Zhurnala Ministerstva justicii 1866) (in Russian). 10. Posibnyk z napysannia sudovykh rishen u tsyvilnomu i kryminalnomu sudochynstvi [Handbook on Drafting Court Decisions in Civil and Criminal Jurisdictions] (Vaite 2016) (in Ukrainian).

11. Russell B, Istoriia zakhidnoi filosofii [A History of Western Philosophy] (Osnovy 1995) (in Ukrainian).

12. Russell B, Problemy filosofii [The Problems of Philosophy] (Respublika 2000) (in Russian). 13. Vasyliev A (red), Teoriia prava i derzhavy: pidruchnyk [Theory of Law and State: Handbook] (KNT 2010) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

14. Garner B, Black’s Law Dictionary (9th edn, West 2009) (in English). 15. ‘Question of Law’, West’s Encyclopedia of American Law (2nd edn, 2008) <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Question+of+Law> (accessed: 17.07.2020) (in English).

16. ‘Question of law’, Wex legal dictionary and encyclopedia by the Legal Information Institute at the Cornell Law School <https://www.law.cornell.edu/wex/question_of_ law> (accessed: 17.07.2020) (in English).

17. Meshherjakov B and Zinchenko V, Bol’shoj psihologicheskij slovar’ [Big Psychological Dictionary] (3rd edn, Prajm-Evroznak 2002) (in Russian).

18. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Dictionary], t 1 (1970) (in Ukrainian).

19. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Dictionary], t 8 (1977) (in Ukrainian).

 

Journal articles

20. Allen R and Pardo M, ‘The Myth of the Law-Fact Distinction’ (2003) 97 Northwestern University Law Review 1769–807 (in English).

 21. Edmonds Ch, ‘Appeals from Discretions, Satisfactions and Value Judgments: Reviewing the House Rules’ [2017] 41 (2) Melbourne University Law Review 1–42 (in English).

22. Craig P, ‘Judicial Review of Questions of Law: A Comparative Perspective’ in Susan Rose-Ackerman and Peter L Lindseth (ed), Comparative Administrative Law (Edward Elgar 2010) (in English).

23. Gomez Ch, ‘Vexed and Perplexed. Reviewing Mixed Questions of Law and Fact’ (2018) 3 Appeal Colorado Lawyer 24–30 (in English).

24. Griffin L, ‘Judging During Crises: Can Judges Protect the Facts?’ (2020) 50 Loyola University Chicago Law Journal 857–77 (in English).

25. McGinnis J, Mulaney Ch, ‘Judging Facts Like Law’ (2008) 25 Constitutional Commentary 69–130 (in English).

26. Thayer J, ‘“Law and Fact” in Jury Trials’ [1890] 4 (4) Harvard Law Review 147–75 (in English).

27. Thomas J, ‘Likelihood of Confusion Under the Lanham Act: A Question of Fact, a Question of Law, or Both?’ [1984] 73 (1) Kentucky Law Journal 235–53 (in English).

28. Warner R, ‘All Mixed Up about Mixed Questions’ [2005] 7 (1) The Journal of Appellate Practice and Process 101–49 (in English).

29. Warvelle G, ‘The Jurors and the Judge’ [1909] 23 (2) Harvard Law Review 123–31 (in English).

30. Budylin S, ‘Vopros prava ili vopros fakta? Dokazyvanie i kassacija’ [‘Question of Law or Question Fact? Proof and Cassation’] (2014) 2 Vestnik FAS Ural’skogo okruga (in Russian).

31. Chertova N and Jurinskaja I, ‘Mehanizmy prinjatija sudebnogo reshenija: teoreticheskie aspekty’ [‘Mechanisms of Making a Court Decision: Theoretical Aspects’] (2015) 3 Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social’nye nauki (in Russian).

32. Pilkov K, ‘Umovy obov’iazkovosti dlia hospodarskoho sudu faktiv, vstanovlenykh v inshii spravi’ [‘Preconditions for Preclusive Effect of Issues Determined in the Other Case’] (2019) 11 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. DOI https://doi. org/10.32849/2663-5313/2019.11.17 (in Ukrainian).

33. Pilkov K, ‘Vlastyvosti dokaziv ta kryterii yikh otsiniuvannia’ [‘Properties of Evidence and Their Evaluation Criteria’] (2020) 4 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.14 (in Ukrainian).

34. Movchan Ju, ‘Travaux préparatoires v praktike mezhdunarodnyh sudebnyh institucij’ [‘Travaux Preparatoires in Jurisprudence of International Jurisdictional Authorities’] [2015] 5/2 (15) Jurnalul juridic national: teorie şi practică (in Russian).

35. Romaniuk Ya, ‘Vstanovlennia faktychnykh obstavyn spravy yak persha stadiia pravozastosuvannia v tsyvilnomu protsesi’ [‘Determination of Facts of the Case as First Stage of Applicat of Law’] [2016] 6 (2) Jurnalul juridic national: teorie şi practică (in Ukrainian).

36. Savenko M, ‘Suddivskyi rozsud u tsyvilnomu protsesi’ [‘Discretion of a judge in civil proceedings’] (2004) 26 Naukovi zapysky. Yurydychni nauky: zbirnuk naukovykh prats (in Ukrainian).

37. Tsukanov N, ‘K voprosu o sushhestvovanii neoproverzhimyh pravovyh prezumpcij’ [‘On the Existence of Irrefutable Legal Presumptions’] [2020] 17 (1) Sibirskoe juridicheskoe obozrenie 22–9. DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-1-22-29 (in Russian).

 

Conference papers

38. Pilkov K, ‘Standart dokazuvannia yak skladova zabezpechennia prava na spravedlyvyi sud’ [‘Standard of Proof as Element of Guaranty of the Right to a Fair Trial’] v Implementatsiia mizhnarodnykh standartiv u tsyvilne ta hospodarske sudochynstvo Ukrainy [Implementation of International Standards in Civil and Commercial Court Proceedings of Ukraine] (NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

 

Websites

39. Batrouney J, ‘The Distinction Between Questions of Fact and Questions of Law in Section 44 Appeals to the Federal Court’ (Federal Court of Australia, 20.05.2014)<https://www.fedcourt.gov.au/digital-law-library/seminars/tax-bar-association/ jennifer-batrouney> (accessed: 06.07.2020).

40. Craig P, ‘Law, Fact and Discretion in the UK, EU and the USA’ (SciencesPo, 2007) <https://www.sciencespo.fr/chaire-madp/sites/sciencespo.fr.chaire-madp/files/paul_ craig.pdf> (accessed: 06.07.2020) (in English).

41. Rothstein P, ‘Demystifying Burdens of Proof and the Effect of Rebuttable Evidentiary Presumptions in Civil and Criminal Trials’ (Georgetown Law’s Scholarly Commons, 2017) <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2001> (accessed: 6.08.2020) (in English).

42. Bushchenko A, ‘Nesprostov(a)ni prezumptsii. Chy rozumno posylatysia na tsytatu YeSPL pro rozumnyi sumniv?’ [‘Unrebutted Presumptions. Is it Reasonable to Cite ECtHR on Reasonable Doubt?’] (Zakon i Biznes, 25.07–31.07.2020) <https://zib.com. ua/ua/print/143749-chi_rozumno_posilatisya_na_citatu_espl_pro_rozumniy_sumniv. html> (accessed: 04.07.2020) (in Ukrainian).