Назва статті Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо правового регулювання співробітництва з соціальних питань
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [102-114]
Анотація Проаналізовано зміст положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у контексті визначення правових механізмів їхньої належної імплементації у національну правову систему України. Відзначено, що у порівнянні з Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС 1994 р., де засади правового регулювання співпраці між ними було викладено у статтях 24–29 (соціальний захист і забезпечення), ст. 51 (адаптація законодавства) та ст. 71 (сфери посиленого співробітництва з соціальних питань). В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС зміст правового регулювання значно ширший; зміст зобов’язань України щодо приведення свого національного законодавства з соціальних питань у відповідність до правових стандартів ЄС деталізовано у Додатку ХLI до Угоди, який є її невід’ємною складовою, а отже, має статус договірних зобов’язань нашої держави.
Ключові слова імплементація, соціальні acquis ЄС, міжнародні стандарти співробітництва держав у сфері соціального забезпечення.
References