Назва статті Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [136-143]
Анотація У статті досліджуються питання забезпечення змагальності сторін кримінального провадження у доказуванні під час проведення досудового розслідування на засадах змагальності та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості, що є запорукою справедливості та законності судового рішення. Визначено шляхи вдосконалення змагальної процедури доказування саме під час досудового розслідування і забезпечення тим самим реалізації змагальності сторін у досудовому провадженні, зокрема: 1) надання потерпілому статусу приватного обвинувача з відповідним суттєвим розширенням обсягу його процесуальних прав, що надало б можливість більш повного врахування правової позиції потерпілого у кримінальному провадженні, яка не має процесуальних засобів відображення, крім клопотань і промови у судових дебатах; 2) розширення юрисдикції суду в досудових стадіях процесу шляхом надання суду повноважень, що нині покладені на органи досудового розслідування щодо вирішення клопотань сторони захисту на проведення процесуальних дій; 3) подання стороною захисту заперечень на обвинувальний акт, складання захисного акта після відкриття матеріалів провадження, які можуть подаватися до суду та оголошуватися після оголошення прокурором обвинувального акта.
Ключові слова доказування, змагальність, сторони, досудове розслідування, судовий контроль, функція, слідчий, потерпілий, захисник.
References