Назва статті Місце сімейного права у системі приватного права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [129-135]
Анотація У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз галузей цивільного і сімейного права. На основі чинного законодавства та доктринальних підходів до визначення місця сімейного права в системі приватного автор вказує на приналежність галузі сімейного права до галузі цивільного. Аргументує свою позицію на основі ідентичності предмета та методу правового регулювання, оскільки вони стосуються особистих немайнових та майнових відносин, які виникають між суб’єктами та ґрунтуються на засадах рівності, майнової самостійності їх учасників. Встановлюється, що наявність низки особливостей не характеризує сімейне право як самостійну галузь.
Ключові слова система права, підгалузь цивільного права, сімейне законодавство, предмет і метод правового регулювання, критерій поділу.
References