Назва статті Конституційні аспети імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [33-41]
Анотація Метою цієї статті є аналіз можливих конституційних викликів, які можуть постати перед Україною, Молдовою та Грузією в процесі імплементації угод про асоціацію в їх правові системи. Особлива увага приділяється двом основним питанням цього складного процесу. Перше питання полягає в тому, яким чином забезпечити ефективну імплементацію угод про асоціацію в правові системи України, Молдови та Грузії. Друге — стосується способів вирішення можливих неузгодженостей при застосуванні положень угод про асоціацію і конституцій цих держав.
Ключові слова асоціація, наближення, конституція, acquis ЄС.
References