Назва статті Імплементація положень про конкуренцію в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [75-82]
Анотація Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів імплементації норм Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що регулюють відносини конкуренції між сторонами. В межах розгляду кожної зі сфер правового регулювання конкуренції виокремлюються конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства з метою імплементації Угоди про асоціацію (внесення змін до існуючих нормативно-правових актів і розроблення нових). У сфері вдосконалення процедурних аспектів застосування норм конкуренції важливе значення має виконання принципу прозорості й аргументованості рішень АМКУ і судів у справах про узгоджені дії і концентрацію та їх своєчасна публікація. Охарактеризовано головні прогалини українського законодавства про захист економічної конкуренції, а також перспективи і тенденції розвитку правового забезпечення захисту конкуренції в Україні у зв’язку із набуттям чинності Угодою про асоціацію. Із проаналізованих основних напрямів наближення українського антимонопольного законодавства до права Європейського Союзу відповідно до вимог Угоди про асоціацію зроблено висновок, що основним недоліком української правової системи є недостатній рівень належного правозастосування та вдосконалення прозорого механізму і процедури прийняття рішень, в тому числі через механізм оприлюднення рішень національного антимонопольного органу.
Ключові слова Угода про асоціацію, Україна, Європейський Союз, конкуренція, узгоджена практика, концентрація, державна допомога.
References