Назва статті Форма держави в системі основ конституційного ладу: проблеми теорії і практики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2014
Сторінки [283-290]
Анотація У статті досліджено місце і значення форми держави в системі основ конституційного ладу сучасної демократичної держави. Проаналізовано найбільш поширені у сучасній конституційній практиці форми, засоби та механізми закріплення на конституційно-правовому рівні форми держави та її основних елементів. Автор надає характеристику головних тенденцій трансформації форми держави в умовах демократизації, утвердження правової державності та становлення розвиненого громадянського суспільства. Особлива увага надається питанням співвідношення теоретичних моделей конституційного визначення форми держави та практики їх реалізації.
Ключові слова форма держави, конституційний лад, конституційне право, державно-правовий режим, форма державного правління, форма державного устрою, демократизація.
References