Назва статті До питання про конституційний статус російськоїмови в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2016
Сторінки [266-268]
Анотація

У статтірозглянуто проблему мови в Україні, яка обговорюєтьсяпротягомвсіхроківїїнезалежності.Булонаголошено, щозастосуванняросійськоїмовипорядз українськоюможевикористовуватися в усіхсферахсуспільногожиття на всійтериторіїУкраїни.

Ключові слова українськамова, російськамова, міжрегіональнімови, суспільнежиття.
References