Назва статті Ретроспективний аналіз становлення та розвитку тлумачення правових норм крізь призму епох
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2017
Сторінки [126-136]
Анотація Проведено ретроспективний аналіз становлення інституту тлумачення з часів появи права і держави до створення сучасної системи права. Виявлено, які витоки лежать в основі тлумачення сьогодні, які положення запозичені з давніх часів, які види тлумачення зникли з часом, а які існують і сьогодні. Доведено, що римські юристи мали великий вплив на розвиток законодавства, а їх юридичне тлумачення було досить високої якості. На основі їх напрацювань протягом наступних століть учені-правознавці та практики намагалися виробити такі прийоми та правила тлумачення, які б відповідали тогочасному стану розвитку суспільства та уявленню про роль права в ньому. Визначено, що сучасний інститут тлумачення став результатом переосмислення історичної спадщини та практичних напрацювань, увібрав у себе перевірені часом механізми і прийоми з урахуванням вимог і завдань сучасної правової науки.
Ключові слова тлумачення, становлення, розвиток, ретроспективний аналіз, римське право, інтерпретаційна діяльність.
References