Назва статті Політика національної безпеки України в сучасних умовах: проблеми та реалії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2014
Сторінки [106-114]
Анотація Аналізуються проблеми політики національної безпеки України в контексті трансформаційних змін і перетворень на тлі сучасних викликів та загроз. Висвітлюються актуальні питання, що пов’язані із забезпеченням національної безпеки, які потребують розробки та реалізації певної державної політики у сфері безпеки, особливо в тій її частині, яка забезпечує захищеність суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Ключові слова політика, національна безпека, трансформаційні зміни, виклики й загрози, зовнішні та внутрішні загрози, держава, суспільство.
References