Назва статті Підстави та умови матеріальної відповідальності у трудовому праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2014
Сторінки [126-132]
Анотація У статті аналізується праворозуміння підстави та умов матеріальної відповідальності у трудовому праві, визначене в юридичній науці, а також підстави та умови матеріальної відповідальності, закріплені в чинному КЗпП України та сформульова ні у проекті Трудового кодексу України. Здійснено порівняльний аналіз визначення під став та умов цієї відповідальності у трудових кодексах країн близького зарубіжжя. Сформульовано авторське праворозуміння підстави та умов матеріальної відповідальності. У статті доведено, що умови відповідальності й підстава та її елементи різні поняття як етимологічно, так і юридично, тому не можна ототожнювати умови матеріальної відповідальності й елементи підстави. Шкода, протиправність, вина, причинний зв’язок є елементами підстави, без цих елементів немає підстави, тобто самого трудового правопорушення. Умовами ж матеріальної відповідальності є обставини чи фактори, за яких уже здійснюється, реалізується сама матеріальна відповідальність за наявності підстави. До таких умов належать: дотримання порядку притягнення до неї, зокрема строків, правильне визначення розміру матеріальної відповідальності, вимога потерпілої сторони відшкодувати заподіяну їй шкоду.
Ключові слова підстава матеріальної відповідальності, умови матеріальної відповідальності, проект Трудового кодексу України, праворозуміння, трудове правопорушення.
References