Назва статті Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2014
Сторінки [142-156]
Анотація Досліджуються поняття та роль об’єкта земельних правовідносин у розвитку правового регулювання земельних відносин в Україні. Доводиться, що земля як об’єкт правовідносин відображає різні, іноді діаметрально протилежні за своїм характером інтереси їх суб’єктів. Тому поглиблене вивчення об’єкта земельних правовідносин розкриває нові можливості для виявлення й ідентифікації інтересів суб’єктів цих правовідносин та визначення шляхів їх збалансування і задоволення правовими засобами. Досліджується тенденція формування у земельному праві України комплексних об’єктів земельних правовідносин (територій, мереж тощо), які включають прості об’єкти (земельні ділянки, дороги, площі тощо), а також об’єктів — властивостей землі. Зазначається, що формування комплексних об’єктів викликане необхідністю підпорядкування правового режиму земельних ділянок, доріг, площ тощо, які входять до складу комплексних об’єктів, правовому режиму останніх. Доводиться, що перспективним напрямом розвитку земельного законодавства України є подальша диверсифікація об’єктів земельних правовідносин та одночасне їх включення у систему різних земельних правовідносин.
Ключові слова земля, право, об’єкти земельних правовідносин.
References