Назва статті Межі державно-правового регулювання економіки: міждисциплінарний підхід
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2014
Сторінки [62-72]
Анотація У статті з позиції міждисциплінарного підходу аналізуються погляди юристів і економістів на межі державно-правового регулювання економіки в її різних сферах. Спираючись на довідкові, наукові та навчальні видання, розкриваються поняття «межа», «правова межа». Обґрунтовується відсутність ідентичності між поняттями «правове регулювання» і «державно-правове регулювання». Формулюється дефініція «межа державно-правового регулювання економіки». Розкриваються в історичній послідовності концепції зарубіжних економістів про ступінь втручання держави в економіку. Розглядаються межі державно-правового регулювання економіки — об’єктивні й суб’єктивні, внутрішньодержавні й зовнішні. Відзначається нестабільність меж економічної регуляції у просторі та часі (перехідна економіка, економічна криза). Підкреслюється, що інструментом стримування держави в її безмежному втручанні в економіку є ефективна, реально діюча Конституція. Вноситься пропозиція розробити концепцію вдосконалення усього законодавства України, яке регулює ринкову економіку, а також зосередити увагу на економічній моделі формування і підтримання соціальної рівноваги в суспільстві.
Ключові слова державно-правове регулювання, правове регулювання, економіка, межа, правова межа, межі державно-правового регулювання економіки, міждисциплінарний підхід.
References