Назва статті Негаторний позов як засіб захисту речових прав
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2016
Сторінки [122-129]
Анотація

У статті здійснюється аналіз особливостей такої правової категорії, як речові права, та з’ясування умов і особливостей їх захисту негаторним позовом. Акцент зроблено на дослідженні не лише теоретичних проблем, а й питань практичного характеру, передусім звернення до суду із негаторним позовом як способу захисту цивільних прав та інтересів. Значну увагу приділено поглядам провідних діячів цивілістичної доктрини щодо поняття та змісту негаторного позову як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Ключові слова речові права, право власності, визнання права, способи захисту цивільних прав та інтересів, негаторний позов.
References