Назва статті Харківська школа цивільного (приватного) права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [48-55]
Анотація

У статті зроблено спробу висвітлити минуле і сьогодення Харківської школи цивільного (приватного) права, зародження і розвиток якої почався зі створення у 1804 р. Імператорського Харківського університету, у складі якого понад 100 років функціонував юридичний факультет (відділення моральних і політичних наук), а серед кафедр останнього — цивілістична кафедра, на якій працювали відомі цивілісти: професори І. Тимковський, О. Куніцин, С. Пахман, П. Цитович, Л. Кассо та ін.

Сьогодення харківської школи цивільного права пов’язано з тими науковими школами, які склалися і розвиваються у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Харківському університеті внутрішніх справ України, Харьківському національному юридичному університеті імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова цивільне (приватне) право, доктрина приватного права України, харківська цивілістична школа.
References