Назва статті Методологічне значення категорії «конфлікт» і проблема праворозуміння (до основ конфліктологічної теорії права)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [149-157]
Анотація У вигляді ряду розгорнутих тез автор обґрунтовує висновок про теорію конфлікту, що є елементом соціологічної науки, відіграти непересічну роль в комплексному осмисленні явища права і ряду важливих правових інститутів. На підставі низки аргументів логічного і соціологічного характеру, аналізу конфлікту та конфліктності як чинника соціальної деструкції і соціальної небезпеки, він доводить, що конфлікт і конфліктність безпосередньо обумовлюють появу та основні механізми правового регулювання у складному диференційованому суспільстві, а також формування держави як системи влади, яка, з одного боку, технологічно забезпечує дію правового регулятора, з другого — постійно деформує його, будучи політичним за своєю сутністю інститутом.
Ключові слова конфліктологічна концепція права, конфлікт, конфліктність, конфліктогенні стосунки, попередження і контроль конфліктності, право, механізми правового регулювання, договірний механізм, механізм юстиції, механізм законодавства, держава.
References