Назва статті Інституційний інструментарій у соціології конституційного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [171-186]
Анотація У статті досліджено інституційний інструментарій соціологічного праворозуміння. Значну увагу приділено висвітленню поняття соціального інституту, його структури та класифікації видів соціальних інститутів. Визначено гносеологічне значення інституційного підходу в соціології конституційного права. Встановлено методологічні і нормативні властивості соціальних інститутів. На конкретних прикладах показано використання евристичних можливостей інституційного інструментарію для пізнання конституційноправової реальності.
Ключові слова соціологія конституційного права, соціальний інститут, інституційний інструментарій, соціологічне праворозуміння, конституційно-правова реальність.
References