Назва статті Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [75-83]
Анотація Стаття висвітлює стан розвитку доктрини цивільного права у сфері права інтелектуальної власності. На основі історико-правових досліджень та існуючих теорій права інтелектуальної власності зроблено висновки про витоки сучасного розуміння права інтелектуальної власності, перш за все як підгалузі цивільного права. Аналізується стан комплексних теоретичних досліджень у цій сфері, а також окремі проблеми права інтелектуальної власності. Порівнюється зміст національного і зарубіжного законодавства, міжнародних актів щодо його основних засад і окремих норм у зазначеній сфері. Звертається увага на незмінність традиційного погляду цивілістів на правову природу відносин інтелектуальної власності як приватноправову. Робляться висновки щодо стану і перспектив розвитку доктринальних розробок як загальних проблем права інтелектуальної власності, так і його окремих інститутів, об’єктного і суб’єктного складу, захисту прав тощо.
Ключові слова право інтелектуальної власності, доктрина права інтелектуальної власності, теорії права інтелектуальної власності, охорона і захист прав інтелектуальної власності.
References