Назва статті Правова допомога як умова реалізації прав і свобод людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [208-215]
Анотація

У статті стверджується, що правовий статус особистості слід розглядати як юридичний засіб забезпечення потреб та інтересів людини через механізм правового регулювання, в якому важливу роль відіграють гарантії прав і свобод людини. При такому підході «правова допомога» є однією з важливих умов реалізації прав і свобод людини в механізмі їх забезпечення. Правова допомога визначається як гарантоване державою кваліфіковане сприяння людині визначеними законом суб’єктами у здійсненні нею правомірних процесуальних дій (актів), необхідних для набуття, зміни або припинення суб’єктивних прав чи обов’язків. 

Також у статті визначено критерії класифікації юридичної допомоги за видами і звертається увага на необхідність більш глибокого вивчення вказаного інституту з метою його максимально детального законодавчого врегулювання.

Ключові слова правова допомога, правовий статус особистості, гарантії прав і свобод людини, критерії класифікації правової допомоги.
References