Назва статті Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [84-92]
Анотація У статті розкривається сучасний стан проблематики корпоративного права, висвітлюються різні підходи до гострих аспектів у цій сфері, що стосуються правової природи корпоративних прав та корпоративних відносин, їх суб’єктів та об’єктів, зокрема бачення корпоративних прав в якості об’єкта або змісту корпоративних відносин. Аналізується співвідношення цивілістичного регулювання корпоративних відносин з регулюванням їх господарським, трудовим та адміністративним законодавством. Надається бачення рівня національного регулювання цих відносин з усталеними доктринами в англо-американському та європейському праві. Актуальними залишаються питання захисту корпоративних прав та підвідомчість спорів із цього приводу.
Ключові слова корпоративні права, корпоративні відносини, корпорація, корпоративне управління.
References