Назва статті Інститути представницької демократії як фактор розвитку форми держави
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [187-196]
Анотація У статті досліджено роль інститутів представницької демократії як фактора визначення і генезису форми держави в сучасних умовах. Автор аналізує основні теоретико-методологічні підходи в теорії держави і права до тлумачення представницької демократії та її інститутів у контексті функціонування демократичної форми держави. Особлива увага надається дослідженню організації та функціонування представницьких органів для розвитку форми державного правління та політичного режиму. Окреслено значення інститутів представництва для розвитку системи взаємодії демократичної держави і громадянського суспільства.
Ключові слова форма держави, теорія держави і права, представницькі органи державної влади, представницька демократія, громадянське суспільство, система державної влади.
References