Назва статті Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що випливають зі спадкових правовідносин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [216-221]
Анотація У статті розглядаються окремі проблеми нормативного регулювання доказової діяльності в судах цивільної юрисдикції крізь призму належності та допустимості доказів. Розглядається і аналізується предмет доказування за певною категорією справ, що випливають зі спадкових правовідносин, як критерій визначення належності доказів. Робиться висновок, що проблеми правозастосування нормативного матеріалу про належність доказів у конкретній справі виникають внаслідок помилкового визначення судом предмета доказування, а також внаслідок існування відносно визначених гіпотез і диспозицій норм спадкового права, що обумовлює певний суб’єктивізм при реалізації судового розсуду в цій категорії справ. Аналізуються проблеми інституту допустимості доказів крізь призму невизначеності в нормах матеріального права доказування певних обставин, зокрема смерті фізичної особи, які не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування, ніж ті, що вказані законом.
Ключові слова належність, допустимість доказів, сторони, засоби доказування, обґрунтованість, предмет доказування, судовий розсуд.
References