Назва статті Західноукраїнська школа приватного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [56-65]
Анотація

У статті з’ясовано, що становлення і розвиток цивілістичної науки у Західній Україні пов’язані насамперед з навчальною та науковою діяльністю професорів і доцентів юридичного факультету Львівського університету. Серед вчених, з іменами яких пов’язані наукові здобутки львівської цивілістичної школи, слід назвати О. Огоновського, С. Дністрянського, А. Пашука, А. Савицьку, В. Луця, З. Ромовську, В. Коссака, О. Яворську та інших науковців, які досліджували проблеми захисту цивільних прав та інтересів, цивільно-правової відповідальності та інвестиційного права. На базі кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника сформувалася прикарпатська цивілістична наукова школа, фундаторами якої є В. Луць і В. Васильєва. У працях цих та інших учених-цивілістів (І. Банасевич, М. Логвинова, О. Зозуляк, І. Саракун та ін.) розробляються актуальні проблеми договірного і корпоративного права.

У процесі формування цивілістичної школи в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича умовно виокремлюють три періоди: а) австрійський (О. Гранвайн, К. Адлер); б) румунський (Г. Дрегенеску, І. Лунгуляк); в) радянський (Н. Гетьманцева, В. Никифорак, А. Бутирський та ін.). Цивілістичні дослідження проводяться науковцями кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія» (Р. Лідовець, Т. Блащук, А. Філіп’єв та ін.), а також на кафедрі цивільного права і процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (В. Слома, І. Калаур, І. Лукасевич-Крутник та ін.). Праці вчених-цивілістів названих та інших юридичних вишів західного регіону України є незаперечним внеском у духовну скарбницю українського народу та основою для подальших досліджень проблем приватного права.

Ключові слова приватне право, договірне право, цивільно-правова відповідальність, інвестиційне право, захист сімейних прав.
References