Назва статті Системний підхід у конституційному праві: загальнотеоретичний зміст
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2016
Сторінки [107-113]
Анотація

У статті розкривається зміст поняття системного підходу в конституційному праві. Необхідність застосування системного методу для дослідження проблем системи конституційного права України є закономірною, оскільки за допомогою цього методу визначається не лише призначення відповідної галузевої системи в системі національного права та національній правовій системі загалом, а й з’ясовуються роль і місце кожного з елементів цієї системи, а також характер і особливості їх взаємодії між собою. Звідси випливає, що саме така властивість конституційного права, як системність, в остаточному результаті дозволяє виокремити елементи (інструментальні блоки) та визначити їх функціональне призначення в межах усієї системи права загалом.

Ключові слова конституційне право, система конституційного права, системний метод (підхід), системність і нормативність конституційного права.
References