Назва статті Теоретико-методологічні проблеми порівняльного пізнання права у працях Валтазара Богішича
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [227-234]
Анотація Статтю присвячено життєвому шляху хорватського вченого-компаративіста В. Богішича та аналізу його концепції порівняльного вивчення і викладання права слов’янських країн. В. Богішич виступив продовжувачем і водночас критиком традицій історичної школи права в порівняльному правознавстві, здійснив їх оригінальний синтез з ідеями соціологічного позитивізму. Він став одним із перших завідувачів кафедри історії слов’янських законодавств у Російській імперії — у Новоросійському (Одеському) університеті, розробив програму та принципи викладання цієї компаративістської дисципліни.
Ключові слова порівняльне правознавство, історична школа права, соціологічний позитивізм, ідея слов’янського права, право слов’янських держав.
References