Назва статті Способи нормативного юридичного закріплення неприпустимості зловживання правом
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2011
Сторінки [307-312]
Анотація У статті аналізуються й класифікуються способи нормативної юридичної фіксації неприпустимості зловживання правом в історичному та чинному національному й зарубіжному законодавстві та міжнародних договорах; встановлюється їхній зв’язок із позитивістським та природним типами праворозуміння.
Ключові слова зловживання правом, індивідуалістичні та соціальні концепції прав людини, тлумачення норм права, природний і позитивістський типи праворозуміння.
References