Назва статті Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [86-95]
Анотація На підставі проведеного аналізу наукових джерел, а також положень націо нального та зарубіжного кримінального процесуального законодавства досліджено поняття, зміст та види функцій прокурора в кримінальному процесі. Сформульовано авторське визначення поняття «кримінальні процесуальні функції», під яким слід розуміти коло повноважень, якими наділені суд та сторони кримінального провадження. Визначено, що прокурор у кримінальному процесі здійснює єдину функцію — функцію обвинувачення, яка полягає у встановленні події кримінального правопорушення, викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (її встановлення, повідомлення їй про підозру), складанні обвинувального акта, пред’явлення обвинувачення, підтримання його в суді, застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запропоновано під функцією обвинувачення розуміти діяльність сторони обвинувачення, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і полягає у встановленні події кримінального правопорушення, викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (її встановлення, повідомлення їй про підозру), складанні обвинувального акта, пред’явлення обвинувачення, підтримання його в суді, застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Ключові слова прокурор, функції, обвинувачення, кримінальне провадження, досудове розслідування.
References