Назва статті Підприємництво як об'єкт приватноправового регулювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2013
Сторінки [220-226]
Анотація У статті досліджуються теоретичні підстави віднесення підприємницької діяльності до об'єкту приватноправового регулювання. За методологічну основу дослідження взято поділ права на приватне та публічне. Розглядаються основні критерії такого дихотомічного поділу права. За основний критерій з'ясування правової природи підприємницьких відносин взято формальний, який до уваги бере суб'єктний склад відносин і становище суб'єктів відносно однин одного. Наголошується, що підприємництво як самостійна ініціативна на власний ризик діяльність можливе лише за умов превалювання диспозитивного методу правового регулювання. Вказується на доцільність публічно-правового регулювання підприємницької діяльності з метою забезпечення конкурентного ринкового середовища. Досліджуються легально закріплені ознаки підприємницької діяльності. Робиться висновок про приватноправову природу підприємницьких відносин.
Ключові слова підприємницька діяльність, правове регулювання, приватне право.
References