Назва статті Конституційне право як галузь, наука і навчальна дисципліна
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2014
Сторінки [178-197]
Анотація У статті характеризовано феномен конституційного права як науки, навчальної дисципліни, галузі права. Вказано на передумови формування цього феномену, аналізовано походження і розвиток на вітчизняному терені відповідних юридичної науки і навчальної дисципліни. Увагу приділено визначенню конституційного права як публічно-правової галузі, її актуального змісту. Акцентовано на особливостях конституційного права, виражених за змістом понять конституційної правосуб’єктності і відповідальності в конституційному праві. Сформульовано авторську позицію щодо існування різних підгалузей конституційного права.
Ключові слова конституційне право, галузь права, юридична наука, навчальна дисципліна, конституційно-правові норми, конституційна правосуб’єктність, відповідальність у конституційному праві.
References