Назва статті Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [46-53]
Анотація У статті висвітлюються основні напрацювання робочих органів Конституційної Асамблеї в частині модернізації питань виборчого права, надається аргументація щодо цих пропозицій, зазначаються можливі наслідки їх реалізації. Серед пропозицій — забезпечення стабільності виборчого законодавства, що може суттєво вплинути на формування усталених виборчих практик. Звертається увага на необхідність розширення на конституційному рівні виборчих правомочностей громадян, що дозволить зробити народне представництво більш адекватним. Виокремлений новий напрям конституційного розвитку — утвердження засад учасницької демократії. Зазначаються її основні форми, що можуть отримати конституційний статус. Робиться висновок про необхідність включення до предмета конституційного регулювання новітніх принципів виборчого права.
Ключові слова конституційна реформа, виборче право, стабільність виборчого законодавства, принцип періодичних виборів, учасницька демократія.
References