Назва статті Виборчий кодекс: вибрані зміни, впроваджені до польського виборчого права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [77-85]
Анотація У статті висвітлюються питання новел та змін у виборчому законодавстві Республіки Польща у зв’язку з прийняттям Виборчого кодексу 2011 р. Звертається увага на проблемні питання можливостей дводенного голосування в контексті рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща, яким відповідне голосування було визнане неконституційним стосовно парламентських і президентських виборів. Також акцентується увага на питаннях уніфікації негативних передумов пасивного виборчого права, принципів створення виборчих дільниць, інституту голосування через представника. Розглядаються процедури голосування неповносправних виборців та голосування поштою для виборців, які перебувають за кордоном. Окремо звертається увага на особливості запровадження і функціонування одномандатних округів на виборах до Сенату та особливості розмежування виборчих округів, запровадження до виборчого законодавства гендерних квот, новел щодо раціоналізації принципів фінансування виборчої кампанії.
Ключові слова вибори, виборче право, Виборчий кодекс Республіки Польща.
References