Назва статті Аксіологічний інструментарій у соціології конституційного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [262-273]
Анотація У статті досліджено гносеологічне значення аксіологічного інструментарію у соціології конституційного права. Значну увагу приділено класифікації цінностей. Визначено сутність нормативно-ціннісної оцінки локальних цивілізацій та її універсальний критерій. Досліджено механізм регулюючої властивості цінностей. Обґрунтовується, що гармонізація інтересів різних соціальних прошарків, верств та груп населення є основною соціальною цінністю конституції. Використані евристичні можливості аксіологічного інструментарію для пізнання тенденцій конституційного розвитку у тих соціальних середовищах, в яких є наявним конфлікт ціннісних орієнтирів.
Ключові слова соціологія конституційного права, аксіологічний інструментарій, цінність, нормативно-ціннісна оцінка, ціннісний орієнтир, локальна цивілізація.
References