Назва статті Вибори, виборче право і виборчі системи — пріоритетний напрям сучасних конституційно-правових досліджень
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [105-113]
Анотація Стаття присвячена аналізу наукових здобутків у дослідженні проблем виборів, виборчого права і виборчих систем у вітчизняній і зарубіжній конституційно-правовій науці. Визначаються пріоритетні напрями наукових досліджень виборчих правовідносин, відповідної правотворчої і правозастосовної практики. На основі узагальнення традиційних і нових концепцій і теорій у сфері виборчого права надається юридична характеристика категорій «вибори», «виборче право», «виборча система» та ін. Систематизуються найбільш поширені методологічні підходи до визначення виборів, здійснюється класифікація основних видів виборів. Аналізується виборче право в його суб’єктивному та об’єктивному значенні. Обґрунтовуються нові підходи до вдосконалення чинного виборчого законодавства України, зокрема в частині його кодифікації.
Ключові слова вибори, виборче право, виборча система, виборчі правовідносини, виборче законодавство, конституційно-правові дослідження.
References