Назва статті Виборча система України в контексті вимог верховенства права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [86-95]
Анотація

У статті аналізуються стан та перспективи реформування виборчої системи України. Основна увага у ній зосереджена на визначенні критеріїв вибору виборчої системи. Окрім політичних критеріїв, на які зазвичай посилаються політологи та фахівці в галузі виборчого права, великого значення у цьому процесі, на думку автора, набувають вимоги верховенства права — визначеність, передбачуваність, пропорційність, конституційність, законність. У зв’язку з цим у статті обґрунтовується необхідність дотримання цих вимог вже на етапі вибору виборчої системи та запровадження відповідного виборчого бар’єру у разі обрання пропорційної чи змішаної системи. Послідовне втілення вказаних вимог у життя є запорукою забезпечення вільного волевиявлення виборців, стабільності виборчої системи та реалізації основних функцій виборів — легітимації влади, селекції політичного керівництва країни, «барометру» політичного життя.

На завершення статті робиться висновок, що з позицій утвердження верховенства права найприйнятнішою у нинішніх конкретно-історичних умовах України є пропорційна виборча система з відкритими списками, необхідність запровадження якої вже давно обстоюється більшістю вітчизняних конституціоналістів, проте гальмується певними політичними силами, представленими у парламенті.

Ключові слова виборча система, виборчий бар’єр, верховенство права, визначеність, передбачуваність, пропорційність, конституційність, законність.
References