Назва статті Моделювання виборчих систем на місцевих виборах: конституційно-правові аспекти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [182-190]
Анотація

У межах цієї статті досліджуються конституційно-правові аспекти виборчих систем на місцевих виборах, аналізуються переваги та недоліки апробованих в Україні виборчих систем, їх нормативне наповнення. Наголошується на тому, що вид виборчої системи визначає не лише саму процедуру формування місцевої ради, обрання сільського, селищного, міського голови, а й в подальшому суттєво впливає на склад виконавчих органів ради, професійна діяльність яких і має забезпечити ефективність всієї системи муніципального управління, належний рівень послуг, що надаються в системі місцевого самоврядування.

Також увага зосереджена на впливі правової природи представницьких органів місцевого самоврядування на особливості моделювання виборчих систем на місцевих виборах.

У статті пропонуються оптимальні виборчі системи при проведенні різних видів місцевих виборів і способи їх нормативно-правового закріплення. Формулюються пропозиції щодо основних напрямів удосконалення виборчих системи при проведенні різних видів місцевих виборів в Україні. Наводяться критерії, що мають бути дотримані при обранні  конкретної виборчої системи.

Ключові слова місцеві вибори, народовладдя, місцеве самоврядування, виборча система.
References