Назва статті Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [347-353]
Анотація У статті розглянуто проблему «вседоступності» касації у цивільному судочинстві України з обґрунтуванням необхідності введення дієвих механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень. Проаналізовано наукові погляди на існуючу модель касаційного оскарження судових рішень у вітчизняному цивільному процесі. Запропоновано шляхи удосконалення цивільного процесуального законодавства з метою запровадження функціонування інституту касації як виключної, «екстраординарної» стадії цивільного процесу. Зокрема, сформульовано пропозиції щодо внесення змін у Цивільний процесуальний кодекс України. Також обґрунтовано доцільність запровадження переліку категорій справ, рішення суду апеляційної інстанції в яких було б остаточним і подальшому оскарженню не підлягало. У підсумку зроблено висновок про необхідність реформування стадії касаційного оскарження судових рішень у цивільному процесі.
Ключові слова касація, касаційне оскарження, перегляд судових рішень, допуск до касаційного оскарження.
References