Назва статті Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [280-286]
Анотація

Висвітлюються питання щодо значення парламентських функцій. Визначаються властиві їм основні юридичні ознаки, через які розкривається діяльність Парламенту України як одного із владних органів Української держави. Підкреслюється місце парламентського контролю як невід’ємної складової цілісної системи державного контролю та однієї із основних функцій парламенту у демократичному суспільстві. Парламентський контроль є функцією самого парламенту як колегіального органу влади, а не функцією його структур та депутатів.

Акцентується увага на ролі та призначенні парламентського контролю як складової механізму стримувань і противаг. Характеризується значення парламентського контролю як одного із проявів реалізації державної влади Парламентом України.

Виокремлюються основні складові контрольної функції парламенту, через які розкриваються її спрямованість та завдання.  

Ключові слова парламент, контрольна функція парламенту, ознаки функцій органів державної влади, ознаки парламентських функцій, сутність парламентського контролю, спрямованість парламентського контролю.
References