Назва статті Проблеми виборчого законодавства України щодо забезпечення процесу здійснення установчої влади на правовій основі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [175-181]
Анотація У статтi автор привертає увагу до проблем сучасного виборчого законодавства України, зокрема до проблеми застосування «брудних» виборчих технологiй, у тому числi судового ресурсу. З точки зору дослiдницi, iснування цих проблем пов’язано з неправильним пiдходом законодавця до визначення механiзму формування виборчих комiсiй, а також статусу їх членiв. Автор наголошує, що реалізація установчої влади ускладнюється також застосуванням пропорцiйної виборчої системи на мiсцевих виборах, яка не забезпечує принцип представництва iнтересiв населення. У статтi визначено прiоритетнi напрями процесу подальшого вдосконалення виборчого законодавства України. Автор звернула увагу на небажанi наслiдки, що можуть виникнути при певних його змiнах та запропонувала шляхи вирiшення ряду зазначених у статтi проблемних питань.
Ключові слова вибори, виборче законодавство, виборчi комісії, виборчий процес, виборча система, виборцi, установча влада.
References