Назва статті Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [38-45]
Анотація У статті зазначається, що конституційні засади виборчого права України виступають передумовою законності формування представницьких владних інститутів. Вони є опорними правовими точками, орієнтирами всього виборчого процесу, визначають межі, в рамках яких функціонує механізм виборчих правовідносин. Ці засади відіграють важливу роль у реалізації безпосереднього волевиявлення народу, формуванні та розвитку виборчого права, виступають його найбільш важливими та стабільними складовими. Здійснено аналіз правової природи засад виборчого права України. Вироблено авторське визначення поняття засади виборчого права України. Проведено класифікацію засад виборчого права України та охарактеризовано конституційні засади виборчого права України.
Ключові слова вибори, виборче право, засади виборчого права, принципи виборів, Конституція України.
References