Назва статті Особливості виконання договору доручення третьою особою
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [398-404]
Анотація У статті досліджено правові норми, які регулюють виконання договору доручення третьою особою (замісником). Основною метою є визначення специфіки виконання договору доручення третьою особою. Автором здійснено науковий аналіз правової природи договорів про надання послуг, зокрема, посередницьких договорів; проведено порівняльно-правовий аналіз виконання договору доручення третьою особою та договору підряду; досліджено правовий статус сторін у разі виконання договору доручення третьою особою. Особлива увага приділена дослідженню відповідальності повіреного у випадку виконання зобов’язання третьою особою (замісником). На підставі вивчення наукової літератури та аналізу судової практики сформульовані пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання виконання договору доручення третьою особою (замісником). Автором запропоновано законодавче врегулювання норм, які передбачають відповідальність повіреного у випадку виконання договору доручення замісником.
Ключові слова договір доручення, передоручення, довіритель, повірений, замісник, виконання зобов’язання третьою особою.
References