Назва статті Форми та види корупції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [331-336]
Анотація У цій статті розкрито структуру корупції як складного суспільного явища, представлено класифікацію різних форм та видів корупції, стадій розвитку корупції у суспільстві. Здійснено характеристику кожного елементу запропонованої автором класифікації форм та видів корупції. Визначено загальні тези та принципи побудови механізму правового регулювання протидії корупції на міжнародному рівні. У матеріалах статті пропонується використовувати критерій порушення прав або законних інтересів будь-якого учасника правовідносин як найбільш ефективний спосіб вирізнення корупційного правопорушення серед проявів традиційної поведінки.
Ключові слова види, форми, корупція, подяка, класифікація корупції, протидія, боротьба з корупцією, порушення, права людини, законні інтереси учасників правовідносин, міжнародне право, корупційне діяння, корупційне правопорушення, влада, маніпуляція.
References