Назва статті Деякі дискусійні питання визначення категорії «джерело права» у сучасній юридичній науці
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [245-252]
Анотація

Стаття викладена у форматі поєднання класичних усталених у праві точок зору на природу, сутність та значення джерел права та сучасних поглядів і концепцій щодо цієї проблематики, з урахуванням реалій сьогодення, зокрема, у сфері цивільного права. У виступі запропоновані підходи до вивчення проблем теорії джерел права, зокрема: 1) етимологічний (загальноприйняті уявлення про зміст та поняття категорії «джерело права»); 2) вивчення джерела права як природного явища (географічні, кліматичні, біологічні та інші фактори, що впливають на процес правоутоврення); 3) соціальні, політичні, ідеологічні, культурні фактори, що впливають на процес правотворчості, вивчення соціальної складової джерел права.

Окремий вектор дослідження присвячений розгляду джерела права в широкому змісті (матеріальне, ідеологічне та формально-юридичне значення) та вузькому (формально-юридичне значення). Певна увага присвячена принципам дослідження джерел права (об’єктивності, історизму, єдності історичного і логічного, усебічності, системному методу). Окремий розгляд — це питання, присвячене співвідношенню категорій «форма права» та «джерело права». 

Ключові слова джерело права, форма права, правове регулювання, джерело права в широкому значенні, джерело права у вузькому значенні, принципи дослідження джерел права.
References