Назва статті Правові засоби забезпечення подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [381-389]
Анотація У статті наголошується, що ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, як зазначено в Конституції України, є важливим обов’язком держави. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є активне використання правових засобів. На підставі аналізу системи норм права, яка використовується для регулювання відносин у зазначеній сфері, подаються конкретні пропозиції щодо вдосконалення її змісту та практики застосування, систематизації відповідного законодавства. Висловлено пропозицію щодо поліпшення діяльності державних органів та громадськості у справі подолання наслідків аварії на ЧАЕС. Звернуто увагу на підвищення ролі юридичної науки у дослідженні правових проблем у цій сфері.
Ключові слова Чорнобильська катастрофа, законодавство і право, юридична відповідальність, систематизація «чорнобильського» законодавства, державні органи, об’єднання громадян, юридична наука.
References