Назва статті Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [337-346]
Анотація У статті розглядається правовий статус понятого у кримінальному процесуальному праві України. Автором здійснюється порівняльно-правовий та історико-правовий аналіз правового статусу понятого за Кримінально-процесуальним кодексом України від 28 грудня 1960 р. та Кримінальним процесуальним кодексом України від 13 квітня 2012 р., прав та обов’язків понятого під час кримінального провадження, місця та ролі понятого під час слідчих дій. Пропонуються зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо доповнення його статтею «Понятий».
Ключові слова понятий, права і обов’язки понятого, кримінальне провадження.
References