Назва статті Активне виборче право: теоретичний аспект
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [122-133]
Анотація У статті зроблена спроба поглибленого дослідження поняття, змісту та обсягу активного виборчого права. Воно визнається субінститутом генерального інституту виборів та основного інституту виборчого права галузі конституційного права, пропонується його визначення та розширений перелік суспільних відносин, що входять до предмета його регулювання. Також проаналізовано різноманітні підходи до розуміння поняття «активне виборче право», наведено полеміку щодо повноти розкриття його сутності і значення, зокрема таких як право голосу, право обирати, обирати і брати участь у референдумах та інших публічних зборах, запропоновано авторську його дефініцію. Зокрема, пропонується розглядати активне виборче право в об’єктивному значенні як врегульовані нормами права суспільні відносини, пов’язані з участю громадян у формуванні виборних органів, та як суб’єктивне право, що складається із сукупності правомочностей у виборчому процесі на всіх його стадіях щодо вчинення не заборонених законом дій, спрямованих на обрання на виборну посаду бажаної особи, і забезпечують можливість брати участь у виборах. Значна увага зосереджена на характеристиці змістовних елементів та обсязі активного виборчого права і чинників, що впливають на них, особливо щодо їх звуження. Не залишено також поза увагою питання суб’єктів активного виборчого права та умов набуття ними дієздатності.
Ключові слова вибори, активне виборче право, виборче право, принципи виборчого права, правовий інститут, зміст та обсяг активного виборчого права.
References