Назва статті Науково-правова експертиза як форма доктринального тлумачення законодавства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [409-415]
Анотація Стаття досліджує питання доктринального тлумачення законодавства у формі науково-правової експертизи. Публікація містить огляд матеріального та процесуального законодавства, наукової літератури та наукових концепцій щодо зазначеної проблеми. Автори досліджують правову природу та правовий статус науково-правової експертизи та порядок її застосування на практиці, у тому числі при розгляді справ у судах.
Ключові слова експертиза, науково-правовий висновок, доктринальне тлумачення норм права, правові колізії та прогалини, судова експертиза, Інститут держави і права.
References