Назва статті Політико-правові чинники інституціоналізації поділу державної влади в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [274-279]
Анотація Статтю присвячено проблемі визначення розбіжностей між конституційним та реальним порядком поділу влади в Україні. Відповідно до поставленої мети у статті розглядаються питання політичної та правової інституціоналізації конституційного принципу поділу влади в Україні. Політико-правовий ракурс дослідження дозволяє чітко визначити соціально-політичні умови розвитку формальних інститутів та доповнити їх аналізом неформальних інститутів. На цій основі запропоновано можливі прогнози еволюції механізму державної влади в Україні. На підставі дослідження зроблено висновок, що в нинішній ситуації неформальні політичні інститути і практики (інститути громадянського суспільства) є суттєвим чинником інституціоналізації поділу влади в Україні. Саме тому вони мають відігравати ключову роль у процесі подальшої демократизації державної влади в України.
Ключові слова поділ влади, принцип поділу влади, інституціоналізація поділу влади.
References