Назва статті Правове положення морально-етичного аспекту посади судді в Україні, інтеграція окремих міжнародних тенденцій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [362-373]
Анотація У статті досліджуються індивідуально-психологічні якості особи, які є необхідними для роботи на посаді судді. Автором проаналізоване чинне законодавство України щодо морально-етичного аспекту суддівської діяльності та розглянуто окремий міжнародний досвід щодо обмежень для роботи на посаді судді. У статті також звернуто увагу на необхідність удосконалення чинного законодавства шляхом проведення обов’язкової перевірки психоемоційних властивостей та запровадження механізму оцінювання моральних якостей кандидатів на посади суддів та працюючих суддів, а також розглянуто питання професійної етики та кодифікації етичних норм поведінки суддів в Україні та в ряді інших країн.
Ключові слова судова влада, суддя, моральні та психологічні якості особи, етичні норми поведінки судді, судова етика.
References