Назва статті Методологічні проблеми теорії конституційного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [253-261]
Анотація У статті аналізуються закономірності та умови розвитку конституційного права як самостійної юридичної науки і становлення нової галузі — теорії конституційного права. Акцентується увага на тому, що в ХХІ ст. конституційне право стало провідною галуззю національного публічного права. Конституційне право має свій предмет і об’єкт, оперує сукупністю методів, прийомів, засобів дослідження, йому властива складна багатовимірна система і структура. Сутність і зміст конституційного права розкривається в його загальних і спеціальних ознаках. Аналізується функціональне призначення конституційного права як базової галузі та системоутворюючої основи національної правової системи.
Ключові слова Конституція України, конституційне право, методологія теорії конституційного права, базові поняття і категорії.
References